1953 - STRELSKA DRUŽINA HEROJ SLAVKO ŠLANDER 

Zgodovina SD Policist sega v daljno leto 1953. Pričela se je 27. marca 1953, ob 16.00 uri, ko je skupina strelskih zanesenjakov pri Okrožnih zaporih Maribor ustanovila novo strelsko družino. Poimenovali so jo Heroj Slavko Šlander. Ustanovitelji novega društva so bili: Angel Vidic, Ivan Tavčar, Stane Koželj, Gabrijel Šulin, Leopold Oražem, Rudi Bratkič, Franc Dolenc, Alojz Bevc, Franc Krajnc in Janez Kraševec.

Odločba o ustanovitvi SD. Društvo je bilo uradno vpisano v register Uprave za notranje zadeve MLO Maribor 28.04.1953, ko je bila izdana odločba o vpisu številka 2797/1-53. Sedež društva je bil na Vošnjakovi ul. 16 v Mariboru, predsedoval pa mu je Ivan Tavčar. Društvo je včlanjevalo policiste in paznike zaporov. Ivan Tavčar je društvo najverjetneje vodil vse do leta 1962, ko je funkcijo predsednika prevzel Alojzij Bevc. Leta 1958 se je v društvo včlanil tudi naš najstarejši član Ivan Žebela, ki je kot miličnik prišel delat v Maribor. Po njegovem pričevanju je ekipa SD nastopala z zračno puško v regionalnih Liga tekmovanjih, tekmovanju za Zlato puščico in na drugih memorialnih tekmovanjih. Posebej je omenil več kot 15 letno tradicionalno medsebojno tekmovanje med SD Miličnik in SD Matija Gubec iz Zaporov Dob. Ekipo SD Miličnik so sestavljali strelci Stane Kosi, Beno Valh, Martin Lenart, Konrad Lovrec, Adolf Kos, Martin Špur, Ivan Žebela in Jože Pleh. člani ekipe so trenirali na strelišču v kleti Postaje milice - Center v Cankarjevi ul. 3 ali na strelišču Zveze strelskih organizacij Maribor v Hutter bloku.

1968 - STRELSKA DRUŽINA MILIČNIK

Iz dokumentov hranjenih v Pokrajinskem arhivu Maribor je razvidno, da je 29.februarja 1968 potekal izredni občni zbor SD Heroj Slavko Šlander, ki ga je vodil takratni predsednik Leopold Mavsar. Tega leta je bilo v družino vključenih že 80 članov, med katerimi je bilo največ miličnikov. Na zboru je bilo izglasovano, da se zaradi večinskega članstva miličnikov v SD, ta preimenuje v SD Miličnik in sprejme nova Pravila družine. Družina pridobi tudi svoj družinski prapor. Na podlagi odločitve občnega zbora je Oddelek za upravno politične zadeve Skupščine občine Maribor 11. aprila 1968 izdal odločbo številka 024-66/68-12/12, s katero se je v register društev vpisala Strelska družina Miličnik.

Jože Krapše, Ivan Žebela in Jože Štrakl

1973

Iz ohranjenega zapisnika letne konference SD Miličnik, ki je bila 24. februarja 1973 v prostorih Postaje milice Maribor v Cankarjevi ul. 3, je moč ugotoviti, da je bil predsednik družine Konrad Lovrec. Družina je štela že 162 članov. Med člani je bilo 153 moških in 9 žensk. Strelci so imeli na voljo le eno štiri-stezno strelišče za zračno orožje v kleti Postaje milice, družina pa ni imela sodnikov, inštruktorjev in trenerjev. Ekipa družine je dosegala zelo dobre rezultate v Liga tekmovanjih in tekmovanjih za Zlato puščico v regiji. Regijsko Zlato puščico je tega leta osvojil član SD Ivan Žebela.

1975

10. novembra 1975 je na Vošnjakovi ul. 1 potekal izredni letni občni zbor SD Miličnik, na katerem so sprejeli nova PRAVILA družine. Družina je tega leta štela 185 članov, njen predsednik pa je bil Alojz Drakšič. Pravila so bila dokončno sprejeta 23. aprila 1976, ko jih je potrdil Oddelek za notranje zadeve Skupščine občine Maribor.

1976 - 1992

V tem dolgem obdobju ni bilo opravljenih nobenih sprememb, ki bi kakorkoli vplivale na organiziranost SD Miličnik. Kot predsedniki so družino vodili Matija Udovič, Danijel Žnidaršič, Branko Karba, Alojz Lopič in Avgust Volšek. Članstvo se je gibalo med 154 in 185 člani. Večina članov je bilo miličnikov. Zelo uspešni strelci so bili Ivan Žebela, Avgust Volšek, Peter Golob, Branko Zupanič, Adolf Kos in Nevenka Golob, ki so osvojili številne posamične in ekipne visoke uvrstitve na tekmovanjih z zračnim orožjem. Ob njih so bili seveda uspešni tudi drugi strelci družine. Člani družine so se kot posamezniki udeleževali tekmovanj za regijsko Zlato puščico, kot ekipa pa Liga tekmovanj v regiji, memoriala Branka Ivanuše in drugih tekmovanj v izvedbi Zveze strelskih organizacij Maribor ali drugih SD.

Strelisce v Melju

1978 - 25. OBLETNICA SD MILIČNIK 

Družina je praznovala 25 let svojega dela. V rekreacijskem centru UJV Maribor v Limbušu ob Dravi se je na prireditvi zbralo veliko nekdanjih in sedanjih članov društva. Pozdravil jih je predsednik društva Alojz Lopič in orisal uspešno pot razvoja društva v zadnjih 25 letih. Ob pomoči Miroslava Šemrla in Tatjane Koren-Trinko so bila zaslužnim podeljena priznanja za uspešno organizacijsko delo in tekmovalne uspehe. Med nagrajenci so bili tudi sedanji člani Ivan Žebela, Adolf Kos in Miroslav Šemrl.

1992 - STRELSKA DRUŽINA POLICIST 

Na občnem zboru družine 26.02.1992 je bil sprejet sklep, da se družina preimenuje v Strelsko družino Policist Maribor in posodobi svoja Pravila. Na podlagi sprejetega sklepa občnega zbora je Oddelek za notranje zadeve Občine Maribor 27.05.1992 v register društev pod številko 156 vpisal Strelsko družino Policist Maribor. Ob preimenovanju je strelski družini predsedoval Bojan Udovč. Vanjo je bilo vključenih okoli 154 članov, ki so bili večinoma policisti, nekaj pa tudi paznikov iz Zaporov Maribor in delavcev Sodišča v Mariboru. Novost, ki jo je prinesla sprememba Pravil SD je bila možnost vključevanja zunanjih članov. Ta je v naslednjem obdobju razvoja družine odprla pot novim perspektivam njenega delovanja. Eden prvih novih »zunanjih« članov je bil Drago Igličar iz TMI Košaki v Mariboru. Kot velik ljubitelj orožja in sposoben organizator je kmalu sestavil ekipo strelcev s pištolami in revolverji velikega kalibra in postal njen vodja. Z njimi je ponovno oživelo strelišce ZSO v Melju in pričelo se je novo poglavje v dejavnosti SD Policist. Seveda treningi sami niso bili dovolj. Svoje znanje in moči je bilo potrebno pomeriti tudi na tekmovanjih, ki so jih po nekaterih drugih SD že izvajali. Prvo ekipo SD Policist so sestavljali Drago Igličar, George Simič in Damijan Bohl, ki so že v letu 1993 osvojili prvo mesto v Ligi.

1996

30. marca 1996 je SD Policist organiziralo svojo 1. Odprto strelsko prvenstvo družine s pištolo in revolverjem velikega kalibra. Na njem je sodelovalo 12 strelskih ekip iz Slovenije. Z organiziranim tekmovanjem smo tudi dokončno vstopili v skupino strelskih družin, ki so negovale streljanje s pištolami velikega kalibra. S tem smo dokončno obrnili nov list v svoji zgodovini. Ugotovili smo, da nam je streljanje s pištolami bližje kot z zračnim orožjem in pričeli svoje moči usmerjati v prenavljanje in posodabljanje strelišča v Melju. Od ZSOM smo dobili koncesijsko pogodbo za upravljanje strelišča in vanj vložili veliko ur svojega dela. Strelišče smo lepo uredili in postalo je naše stalno vadbišče.

1997 - STRELSKO DRUŠTVO POLICIST

Streljanje s pištolami je v družino privabljalo vedno več novih članov in med njimi je bilo zelo veliko zunanjih. Uspešno ekipo našega društva so v tem letu dopolnili zelo nadarjeni strelci Robert Krhin, Marjan Krašovec, Robert Krašovec, Dušan Makovec in Mirko Šimenko. Posamezni tekmovalci ali ekipe so na številnih tekmovanjih osvajali visoke uvrstitve. Seveda ob razvoju streljanja s pištolami in revolverji nismo nikoli v celoti opustili vadbe z zračno puško. Ob dobrem sodelovanju s Policijsko upravo Maribor in SD Elektro smo leta 1996 za potrebe vadbe selekcije mladincev, članov in veteranov dobili v uporabo strelišče na SD Elektro. Posamezne selekcije so v naslednjih letih vodili Branko Zupanič, Nevenka Golob, Marjan Šilec, Gregor Udovč in Ivan Žebela. Letno smo se še naprej udeleževali Liga tekmovanj v regiji ter prvenstev Policije in na njih dosegali dobre rezultate. Sami smo vsako leto priredili Novoletni turnir društva, ki je bil vseskozi dobro obiskan. Zaradi bolezni, odsotnosti in zasedenosti posameznih članov društva, je po letu 1999 interes do streljanja z zračnim orožjem popolnoma upadel.

Leto 2002

2003

V društvo je bilo včlanjenih 220 članov. Aktivno sta tekmovali dve ekipi v streljanju z orožjem velikega kalibra in ekipa veteranov v streljanju z zračnim orožjem.  Strelišče v Melju je bilo z veliko volje naših članov in številnimi prostovoljnimi urami dela prenovljeno in posodobljeno. S pomočjo g. Franja Lavrenčiča iz ZSD Maribor smo v letu 2002 za strelišče pridobili uporabno dovoljenje, v letu 2003 pa na njem uredili nov dostop in parkirišče.

SD Policist je septembra 2003 organiziralo VII. kolo državne lige v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra na strelišču v Melju. V skupni razvrstitvi državne lige, je ekipa SD Policist osvojila 2. mesto v streljanju s pištolo in 3. mesto v streljanju z revolverjem. 

Na novoletnem turnirju, ki ga je organiziralo SD Dušan Poženel iz Rečice pri Laškem, je ekipa SD Policist osvojila 1. mesto v streljanju s pištolo in 2. mesto v streljanju z revolverjem.

50 letnica SD Policist

V čast 50. obletnici delovanja SD Policist smo organizirali tekmovanje v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra ter nagradno streljanje. Ekipa SD Policist je v streljanju s pištolo osvojila 1. mesto.

Svečana akademija se je odvijala v domu obrambne vzgoje v Pekrah. Prireditev so odprli zvoki fanfar Trobilnega kvinteta pod vodstvom  profesorja Renata Ribiča. V pozdravnem govoru je  predsednika SD Policist gospod George Simič opisal nastanek in delovanje društva v preteklih letih in poudaril prispevek k razvoju strelskega športa, tako v Podravski regiji kot tudi izven nje. Iz vrst SD Policist so izšli številni športni strelci, organizacijski delavci v strelstvu, strelski sodniki in inštruktorji strelstva, ki so pripomogli k prepoznavnosti društva v Sloveniji in tujini. 

Predsednik je nato pred mikrofon povabil direktorja Policijske uprave Maribor, gospoda Jurija Fermeta, ki je poudaril pomen odgovornega in varnega rokovanja z orožjem. Slavnostni nagovor pa je zaključil župan Mestne občine Maribor gospod Boris Sovič.

Na svečani akademiji so bila podeljena priznanja zaslužnim članom, sponzorjem in donatorjem. 

V programu so sodelovali glasbeni gostje: Trobilni kvintet, Mala pihalna godba Neuvirtovi Štajerci, vokalna skupina Drava in ansambel Viničarji. Program je povezovala gospa Irena Polak Fištravec. Nepozabno doživetje je zaključil ognjemet, ki je razsvetlil del neba nad Pohorjem, v ušesih pa je odzvanjala melodija naše uradne himne, ki smo jo dobili v letu 2003.

2004

Na  tekmovanju državne lige  smo zmagali  v streljanju s pištolo. V streljanju z revolverjem smo osvojili 1. in 3. mesto. Gostili smo strelsko ekipo SSV Jagerberg iz Avstrije. To prvo srečanje je pomenilo začetek mednarodnega strelskega tekmovanja in druženja. Strelci iz Avstrije so nam predstavili pištolo in revolverja največjih kalibrov – Desert Eagle  cal. 50E , Grizly Win Mag Mark I, cal.45 Win Mag, Magnum Research, cal.450 Marlin in Smith&Wesson, cal. 500 S&W magnum. Na novoletnem turnirju v Rečici je ekipa SD Policist osvojila 1. mesto v streljanju s pištolo in 5. mesto v streljanju z revolverjem.

2005

Ekipno smo v državni ligi osvojili 3. mesto v streljanju s pištolo in 2. mesto z revolverjem. Na novoletnem turnirju v Rečici v streljanju s pištolo in revolverjem, smo zmagali v obeh disciplinah.

2006

Z Zvezo strelskih društev Maribor smo podpisali pogodbo za skrbnika strelišča v Melju. Leto 2006 je bilo v znamenju enice. Ekipno smo zmagali v streljanju s pištolo in revolverjem v državni ligi in na novoletnem turnirju v Rečici s pištolo. Na prvem tekmovanju za mojstra revolverja v Mariboru smo osvojili 3. mesto.

2007

SD Policist je gostil svetovnega prvaka v hitrostnem streljanju - IPSC Adama Tyca. Demonstracija hitrostnega streljanja je bila priložnost, da so se  strelci SD Policist osebno spoznali s Tycem in v pogovoru z njim izmenjali strelske izkušnje.V državni ligi smo osvojili 2. mesto v streljanju s pištolo in 2. mesto v streljanju z revolverjem. Na novoletnem turnirju v Rečici smo osvojili 3. mesto v streljanju s pištolo.

2008
 
Člani SD Policist smo dobili nove PVC članske izkaznice. V državni ligi smo osvojili 1. in 3. mesto v streljanju s pištolo in z revolverjem. Na tekmovanju za mojstra revolverja je ekipa SD Policist osvojila 2. mesto.
 
2009
 
Pričeli smo z obnovo strelišča v Melju. Prekrili smo streho nad strelnimi mesti. Montirali protihrupne elemente in zazidali dva zidova ob straneh strelišča. Kljub delu in trudu, ki smo ga vlagali v obnovo strelišča, dobri strelski rezultati niso izostali. S pištolo smo osvojili 1. in 2. mesto, z revolverjem pa 1. in 3.mesto. Na novoletnem turnirju v Rečici smo s pištolo osvojili 1. in 2. mesto. Na tekmovanju »mojster revolverja« v Mariboru smo osvojili 3. mesto. Na tekmovanju Zveze slovenskih časnikov Trbovlje je ekipa SD Policist osvojila 3. mesto.
 
2010
 
Na strelišču so se izvajala intenzivna gradbena dela. V tem obdobju je bilo strelišče za treninge zaprto, kljub temu pa so strelci prihajali na strelišče in s prostovoljnim delom pomagali pri obnovi strelišča. Kljub oteženim pogojem za trening je ekipa SD Policist v letu 2010 osvojila 1. in 3. mesto v državni ligi v streljanju s pištolo in revolverjem. Na novoletnem turnirju v Rečici, smo osvojili 1. in 3. mesto v streljanju s pištolo.
 
 
2011
 
Obnovitvena dela so se zaključila in 30.3.2011 smo v prisotnosti gostov, sponzorjev, donatorjev in članov SD Policist ter članov drugih strelskih društev svečano odprli obnovljeno strelišče v Melju. Slavnostna govornika sta bila predsednik Zveze strelskih društev Maribor Bojan Udovč in župan Mestne občine Maribor Franc  Kangler.
Gospod  Udovč je poudaril velik pomen strelišča v Melju za strelsko zvezo Maribor, ki je združevala 9 društev z več kot tisoč člani. Predsednik Strelske zveze Slovenije gospod Gorazd Maloič pa je v svojem govoru omenil globoke korenine strelskega športa v Mariboru. Po krajšem kulturnem programu so si prisotni ogledali strelišče.
 
 
Tega leta smo v državni ligi dosegli skorajda nemogoče, osvojili smo 1., 2. in 3. mesto v streljanju s pištolo in v streljanju z revolverjem. Na tekmovanju za mojstra revolverja v Mariboru pa smo osvojili 1. in 3. mesto. 
V decembru 2011 je SD Policist organiziralo prvi tečaj namenjen novim in ostalim članom društva. Tečajniki so bili seznanjeni z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, delovanjem orožja in streliva in osnovami streljanja. Tečaj sta vodila in ga še vodita, inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jernej Kalšek.
Leto 2011 nam bo ostalo v spominu po izrednih rezultatih naših tekmovalnih ekip in po največjem dosežku v zadnjih desetletjih - otvoritvi obnovljenega strelišča.
 
2012
 
V letu 2012 smo prejeli dovoljenje za opravljanje dejavnosti civilnega strelišča v Melju. V mednarodni ligi Alpe-Adria 2012 smo osvojili 2. in 3. mesto v streljanju s pištolo, v streljanju z revolverjem pa smo zmagali. Na tekmovanju Zveze slovenskih častnikov v Trbovljah smo osvojili 1. mesto, na novoletnem turnirju v Rečici, pa smo s pištolo osvojili 1. in 2. mesto ter isti mesti tudi na tekmovanju za mojstra revolverja v Mariboru. V tem letu sta bila organizirana dva tečaja za nove člane SD Policist.
 
Organizacija strelskih tekmovanj
 
V obdobju  od leta 1996 do 2012 je SD Policist organiziralo in izvedlo 24 tekmovanj na strelišču v Melju, od tega 9 odprtih tekmovanj in 15 posameznih kol v državni ligi.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Odprto tekmovanje ob 60. obletnici SD Policist

23.marca 2013 smo v čast 60. obletnice SD Policist na strelišču v Melju organizirali  odprto tekmovanje v streljanju s pištolo. Ekipno je prva tri mesta osvojilo SD Policist.
 
 
 
 

60. obletnica strelskega društva »Policist«

 
Častni gostje:  
- Generalni direktor policije g. Stanislav Veniger
- Direktor Policijske uprave Maribor g. Danijel Lorbek
- Načelnik Upravne enote Maribor g. Željko Vogrin
- Direktor Urada za šport Maribor g. Gregor Žmak
- Direktor Športnih objektov Maribor g. Anton Knez
- Predstavnik Slovenske vojske g. Borut Vitek
- Predsednik Zveze strelskih društev g. Bojan Udovč
 
in člani SD Policist  smo se 27.marca 2013,  na dan 60. obletnice ustanovitve društva, zbrali v Narodnem domu Maribor. Po dvorani je zadonela naša hima, ki jo je zaigral trobilni kvartet in tako naznanil otvoritev svečane akademije strelskega društva »Policist«. 
 
Povezovalec, Stanislav Kocutar je na oder povabil ženski pevski zbor Kresnice, ki je zapel tri pesmi.
 
 
 
 
 
Povezovalec programa je nato pozval predsednika strelskega društva »Policist« Georga Simiča k mikrofonu. Predsednik je v pozdravnem govoru zbranim spregovoril o ustanovitvi društva, prehojeni poti, strelskih dosežkih, obnovitvi strelišča in dejavnosti društva danes. 
 
 
Povezovalec je zatem povabil slavnostnega govornika, generalnega direktorja policije Stanislava Venigerja, ki je nagovoril zbrane v dvorani. Opisal je različne poglede na strelski šport in medčloveške odnose v sedanji družbi. Strelci smo z veseljem prisluhnili njegovim besedam, ko je opisoval svoje izkušnje kot športni strelec.
 
 
 
Po iskrenem ploskanju, ki ga je bil deležen g. Veniger, so na oder prišli pevci KUD Pošta, ki so zapeli tri pesmi.
 
 
Na oder je stopil predsednik Zveze strelskih društev Maribor Bojan Udovč, ki je pozdravil prisotne. Bojan Udovč je pozval predsednika SD Policist, da se mu je pridružil na odru. Izročil mu je darilo ob 60. obletnici delovanja društva in se mu istočasno zahvalil za  dolgoletno in zelo uspešno vodenje društva. Na odru sta se tako pozdravila bivši predsednik SD Policist Bojan Udovč in sedanji predsednik George Simič, ki je vodenje društva prevzel že leta 1997.
 
 
Povezovalec programa je najavil stand-up komika Matjaža Javšnika, ki je prisotne nasmejal s svojimi nastopom.
 
 
Ob koncu slovesnosti, je na oder stopil Andrej Fingost, ki je predsedniku George Simiču predal posebno darilo v znak spoštovanja in za neutrudno delo v društvu. 
 
 

Po slovestnosti, smo bili povabljeni na pogostitev in sproščeno druženje s prijatelji. 

 
V sožitju rešujemo življenja
 
V okviru prireditve  »V SOŽITJU REŠUJEMO ŽIVLJENJA 2013« , ki se je odvijala dne 18.5.2013 v Mariboru, se je predstavilo tudi strelsko društvo »Policist« . Na razstavnem prostoru, so inštruktorji športnega strelstva, vsi člani društva, obiskovalcem predstavili orožje za športno streljanje in orožje, ki sega v obdobje 2. svetovne vojne. Predstavljene so bile različne pištole, revolverji in puške.
 
Vso razstavljeno orožje je bilo popolnoma varno za rokovanje. Iz orožja so bile odstranjene udarne igle, cevi so bile zadelane, vsak kos orožja  je bil pritrjen z jekleno vrvico. Obiskovalci so lahko orožje prijeli v roke in si ga podrobno ogledali. Inštruktorji strelstva so jim prikazali pravilno in varno rokovanje z orožjem. Obiskovalci, ki so se želeli podrobneje seznaniti z delovanjem društva so  lahko vzeli tudi bilten, ki je bil izdan ob 60. obletnici strelskega društva »Policist« .
 
 
Razstavljeno orožje je pritegnilo mlajše in starejše obiskovalce. Predvsem mlajši so bili navdušeni nad orožjem in so pazljivo prisluhnili besedam inštruktorjev, ki so jim nazorno pokazali delovanje orožja, predvsem pa pravilno in varno rokovanje z orožjem. Starejši obiskovalci, med katerimi je bilo tudi nekaj udeležencev iz 2. svetovne vojne, so ob pogledu na razstavljeno orožje iz tega obdobja, obudili spomine na dogodke iz preteklosti.
 
Cilj predstavitve strelskega društva »Policist« v okvirju prireditve,  je bil prikaz pravilnega in spoštljivega odnosa do orožja, ki služi kot športni rekvizit za trening in udeležbo na strelskih tekmovanjih.  Glede na zanimanje in obisk obiskovalcev na našem razstavnem prostoru, lahko zaključimo, da je bil naš namen dosežen in pozitivno sprejet.
 
Tečaji za člane SD Policist
 
 
Strelsko društvo "Policist" Maribor, je dne 29.05.2013, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom SD Policist. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostni pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Marjan Kocjančič, univ.dipl.prav iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.
 
 
 
 
 

VII. kolo mednarodne lige ALPE-ADRIA 2013

28.09.2013 smo na strelišču v Melju organizirali VII. kolo mednarodne lige ALPE-ADRIA 2013 v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra.
 
V streljanju s pištolo smo ekipno osvojili prvo in tretje mesto. V streljanju z revolverjem pa smo ekipno osvojili prvo mesto.  Povezava na galerijo slik
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

   

Izrezek iz časopisa Večer z dne 7.10.2013

Tečaji za člane SD Policist

Strelsko društvo "Policist" Maribor, je dne 09.10.2013, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom SD Policist. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.
 
 
 
Strelsko društvo "Policist" Maribor, je dne 20.11.2013, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom SD Policist. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostni pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil gospod Marjan Kocjančič, univ.dipl.prav. vodja Sektor za upravne notranje zadeve  iz Upravne enote Maribor.
 

2014

Tečaj za člane SD Policist

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strelsko društvo "Policist" Maribor, je dne 29.01.2014, organiziralo tečaj za člane SD Policist.
Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil gospod Marjan Kocjančič, univ.dipl.prav. vodja Sektor za upravne notranje zadeve  iz Upravne enote Maribor.
 
 

Obiskali smo sejem IWA

 
Nürnberg Messe vsak leto organizira največjo evropsko razstavo orožja, opreme za prosti čas ter vseh ostalih artiklov, ki so povezani s temi izdelki in njihovimi uporabniki. Tudi mnogim slovenskim strelcem je sejem IWA, ki je letos odprl vrata med 7. in 10. marcem, zelo znana prireditev in vsako leto jo obišče lepo število članov našega društva. Sejem je po zasnovi namenjen predvsem trgovcem, podjetnikom, zastopnikom, proizvajalcem ter varnostnim službam in ponuja možnost seznanjanja z najnovejšimi trendi na področju orožja in lova. To, da lahko izdelke pogledate, preizkusite (no, testno streljanje žal ni mogoče) in hkrati dobite informacije iz prve roke od kar 1200 razstavljavcev, pa je prvovrstna priložnost in magnet za vse ljubitelje strelstva in orožja.
Ob številnih razstavljavcih smo letos ponosno postali ob kar nekaj sejemskih predstavitvah slovenskih podjetij in tako doživeli tudi mednarodno sejemsko premiero prve slovenske pištole z napisom Made in Slovenia - REX ZERO 1 podjetja Arex, ki je na sejmu pokazalo primerke iz svoje ničelne serije. Odzivi so bili odlični - tudi naši, tako da se že veselimo prve priložnosti za test te pištole na domačem strelišču v Melju! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skupščina SD Policist

 
Redna letna skupščina strelskega društva Policist Maribor, dne 27.03.2014 v prostorih  Dvorane Tabor v Mariboru.
 

Mojster pištole 2014

Dne 5.4.2014 je bilo na strelišču Melje v Mariboru organizirano 1. Tradicionalno tekmovanje SD Policist - MOJSTER PIŠTOLE. Tekmovalci so se pomerili v ekipnem in posamićnem streljanju.

Povezava na galerijo slik

Rezultati tekmovanja

 

Državno prvenstvo z zračnim orožjem

Na 23. državnem prvenstvu v streljanju z zračnim orožjem za vse kategorije, ki je bilo izvedeno od 12.-13. aprila 2014 v Laškem, sta bila prisotna  tudi dva strelska sodnika iz SD Policist Maribor. Skromno pomoč na strelskih linijah smo ponudili strelskim kolegom iz SD Dušan Poženel iz Rečice, ki so organizirali in pripravili vrhunsko izvedeno prvenstvo, ki je bilo za ljubitelja strelstva enkratno doživetje. 
 
Uvrstitve in dosežene rezultate si lahko ogledate v biltenu na spletni strani:
 
 

Tečaj za člane SD Policist

Strelsko društvo "Policist" Maribor, je dne 07.05.2014, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom SD Policist. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.

Radio Slovenija

Na povabilo Radia Slovenije je v oddaji Nočni obisk gostoval Jernej Kalšek, strelski inštruktor in član SD Policist. Jernej je poslušalke in poslušalce seznanil s pogoji, ki jih mora posameznik  izpolniti za nabavo in posest strelnega orožja in z ostalimi temami povezanimi s strelnim orožjem.
 
Vabimo vas k poslušanju razgovora  na spletni strani Radia Slovenije http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/15393 saj boste zagotovo izvedeli veliko novega in zanimivega o strelnem orožju in strelskem športu. 
 

 

ISSF World Cup 2014

Na strelišču na Pragerskem je potekalo od 13 junija - 21 junija 2014 tekmovanje  ISSF World Cup puška/pištola. Med sodniki na strelskih linijah sta bila tudi strelska sodnika iz SD Policist. 

Več o tekmovanju si lahko ogledate na:  http://www.issf-sports.org/

Povezava na galerijo slik

 

Rex Zero 1

Proizvajalec AREX, je v sodelovanju z STRELSKIM KLUBOM MARIBOR,  predstavil na strelišču v Melju, prvo slovensko pištolo Rex Zero 1.

 

Žančani 2014

Strelci SD Policist na strelišču Žančani. Odaljenost tarč od strelske linije od 100 do 300 metrov. 

Finalno tekmovanje: VII. kolo Mednarodnega tekmovanja Alpe-Adria 2014 v Mariboru

SD Policist, ki že vrst let vodi državno ligo, je na strelišču v Melju, dne 4.10.2014 priredilo, zadnje, VII. kolo Mednarodne lige Alpe-Adria v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra, ki je bilo hkrati tudi finalno tekmovanje lige. Letošnje VII. kolo je bilo drugo najbolj obiskano kolo v obstoju lige. Udeležilo se ga je 78 tekmovalcev. 
Skupno se je lige Alpe-Adria letos udeležilo 120 tekmovalcev in 28 ekip. Doseženi so bili zelo dobri strelski rezultati, tudi nekaj izjemnih rezultatov – 100 krogov v seriji.
Rezultati so objavljeni na spletni strani.
 
Udeležba na strelskih tekmovanjih in doseženi rezultati kažejo na veliko priljubljenost strelskega športa v Sloveniji, če se omejimo samo na našo domovino. Strelci, ki dosegajo vrhunske rezultate, trdo delajo v strelskem športu. Treningom in tekmovanjem posvetijo dobršen del prostega časa, tudi ob sobotah in nedeljah.
SD Policist, ki deluje v Mariboru že več kot 60 let, omogoča ljubiteljem strelstva in vrhunskim tekmovalcem odlične pogoje za treninge in tekmovanja v preurejenem in okolju prijaznem civilnem strelišču v Melju.
 
Člani društva se zahvaljujemo tekmovalnim ekipam SD Policist, ki so na Mednarodnem tekmovanju Alpe-Adria 2014 dosegli odlične rezultate. 
VII. kolo je bilo uspešno za ekipi SD Policist Maribor I in SD Policist Maribor II, ki sta se v streljanju s pištolo uvrstili na prvo in drugo mesto.
Ekipa SD Policist Maribor I je osvojila prvo mesto tudi v streljanju z revolverjem.
Posamezno sta v streljanju s pištolo osvojila drugo in tretje mesto Kovač Darko in Kos Branko. V streljanju z revolverjem posamezno, se je na prvo mesto uvrstil Jelen Bojan. Vsi trije tekmovalci so člani tekmovalnih ekip SD Policist.
 
Skupno smo v Mednarodni ligi Alpe-Adria 2014 dosegli ekipno zmago v streljanju s pištolo in revolverjem. Posamezno pa sta Kovač Darko in Kos Branko osvojila drugo in tretje mesto v streljanju s pištolo. V streljanju z revolverjem sta Jelen Bojan in Kovač Darko osvojila drugo in tretje mesto.
 
Tekmovalcem čestitamo za odlične rezultate in se obenem zahvaljujemo sponzorjem in članom kluba, ki s svojimi prispevki in delom omogočajo kontinuiran razvoj strelskega športa v našem mestu, ki s svojo kvaliteto privablja športnike iz domovine in tujine. 
 
 
 

Tečaj za člane SD Policist 19.11.2014

SD Policist Maribor, je dne 22.10.2014, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom društva. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.

2015

 

Tečaj za člane SD Policist 2.12.2015

SD Policist Maribor, je dne 02.12.2015, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom društva. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.

Povezava na galerijo slik

Tečaj za člane SD Policist 26.05.2015

SD Policist Maribor, je dne 26.05.2015, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom društva. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.

 

TEČAJ ZA ČLANE SD POLICIST 21.04.2015

SD Policist Maribor, je dne 21.04.2015, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom društva. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.

MOJSTER PIŠTOLE 2015

V soboto 11.04.2015 je na strelišču v Melju potekalo 2. tradicionalno tekmovanje SD Policist "Mojster pištole 2015". 

 

Povezava na galerijo slik

 

NOVE ČLANSKE IZKAZNICE

Člani SD Policist smo v začetku leta 2015 zamenjali dosedanje članske izkaznice z novimi. 

 

SKUPŠČINA SD POLICIST 2015

Redna letna skupščina SD Policist je bila dne 4.3.2015, v prostorih Dvorane Tabor v Mariboru.
Delo na skupščini je potekalo skladno z dnevnim redom. Podano je bilo poročilo o delu organov društva v letu 2014. Sprejet je bil program dela SD Policist za leto 2015/2016. Izvedene so bile nadomestne volitve.
Posamezniki, ki so s svojim delom in strelskimi dosežki prispevali k razvoju društva in strelskega športa so prijeli odlikovanja in plakete SD Policist.
 
 
 
 
 

TRENINGI

Ob torkih se strelci zberemo na strelišču na rednih tedenskih treningih. Tudi, če je vreme hladno in neprijetno, se strelsko-športne aktivnosti nemoteno izvajajo. 
 

2016

 

 
 

Prvo tekmovanje

Dne 06/10/2016, se je ekipa madih strelcev SD Policist z zračno pištolo, ki jo sestavljajo Mihaela, Lara, Tijan in Pia, udeležila regionalnega tekmovanja v Juršincih. “Ognjeni krst” – prvo tekmovanje, so odlično prestali in dosegli zelo dobre rezultate. 

Pred tekmo. Od leve: Mihaela, Lara, Tijan, George in Pia

Po tekmi. Zadovoljni tekmovalci

Tečaj za člane SD Policist Maribor - 30.11.2016

SD Policist Maribor, je dne 30.11.2016, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom društva. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišcu v Melju, varnostnimi pravili, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jernej Kalšek. 

Finalno tekmovanje: VII. kolo Mednarodnega tekmovanja Alpe-Adria 2016 v Mariboru

SD Policist, ki že vrst let vodi državno ligo, je na strelišču v Melju, dne 08.10.2016 pripravilo, zadnje, VII. kolo Mednarodne lige Alpe-Adria v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra, ki je bilo hkrati tudi finalno tekmovanje lige.
 
Tekmovalcem čestitamo za odlične rezultate in se obenem zahvaljujemo sponzorjem in članom kluba, ki s svojimi prispevki in delom omogočajo kontinuiran razvoj v strelskem društvu Policist.
 
 
 

Strelci, upokojeni delvaci MNZ iz kluba Maksa Perca

28.09.2016 so na strelišču v Melju streljali upokojeni delavci MNZ,  združeni v klubu “Maksa Perca” Maribor. Strelci so prikazali strelsko znanje, ki ni zbledelo niti po več letih “strelske” odsotnosti.  Imel sem čast, da sem se pogovarjal z enim od starejših strelcev. Ugotovila sva, da je strelski šport kot vožnja s kolesom. Ko se enkrat naučiš, znaš, samo vaditi je treba, da obdržiš hitrost. 
Po končanem streljanju smo še  pokramljali ob malici. Prepričan sem, da se bomo tudi v prihodnje tako prijetno družili kot danes.
 
 
 

 

V sožitju rešujemo življenja 2016

 
V okviru prireditve  »V SOŽITJU REŠUJEMO ŽIVLJENJA 2016« , ki se je odvijala 17. septembra 2016 v Mariboru in ga je organiziralo prostovoljno gasilsko društvo Brezje Maribor, se je predstavilo tudi strelsko društvo Policist Maribor. 
 
V SD Policist so včlanjeni ljudje, ki opravljajo različna dela, med nami so policisti, zdravniki, učitelji, vojaki, podjetniki, študenti itd. Pogovori v društvu niso omejeni samo na strelski šport in orožje. Poznamo težave in probleme s katerimi se ljudje srečujejo med opravljanjem dela. Menimo, da premalokrat izrazimo zahvalo za delo in požrtvovalnost gasilcev, policistov, vojakov in reševalcev, ki v najtežjih trenutkih, ko o preživetju odločajo sekunde, rešujejo življenja in imetje prizadetih.
 
Današnja predstavitev je zagotovo poklon ljudem za delo, ki ga opravljajo profesionalno, vendar z veliko poguma in srčnostjo. 
 
V razstavnem šotoru SD Policist, so inštruktorji športnega strelstva, predstavili obiskovalcem dolgocevno in kratkocevno orožje namenjeno za športno streljanje.
 
Vso razstavljeno orožje je bilo popolnoma varno za rokovanje. Iz orožja so bile odstranjene udarne igle, cevi so bile zadelane, vsak kos orožja  je bil pritrjen z jekleno vrvico, zato so obiskovalci lahko orožje prijeli v roke in si ga podrobno ogledali.  
Inštruktorji strelstva so jih seznanili z varnim rokovanjem z orožjem, predstavili so jim tehnične značilnosti posameznega orožja in možnosti pravilnega in varnega treninga. 
 
Cilj predstavitve strelskega društva Policist v okvirju prireditve je bil predvsem prikaz pravilnega in spoštljivega odnosa do orožja, ki služi kot športni rekvizit za trening in udeležbo na strelskih tekmovanjih.  Glede na zanimanje in obisk obiskovalcev na našem razstavnem prostoru, lahko rečemo, da je bil naš namen dosežen in pozitivno sprejet.
 
Pripravil: BK
 
Prikaz reševanja ponesrečencev v simulirani avtomobilski nesreči. Slikano iz vojaškega helikopterja, ki je sodeloval na prireditvi
 
Razstavni šotor SD Policist
 
Razstavljeno orožje
 
Strelec preizkuša novo pištolo
 
 
 

Festival mariborskega športa

Predstavili smo se na  Festivalu mariborskega športa, ki ga je 10. 9. 2016 na Trgu Leona Štuklja organizirala športna zveza Maribor. 
Strelstvo, je bila olimpijska disciplina že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe leta 1896 v  Atenah. Slovenski strelci so zastopali  Slovenijo tudi  na olimpijskih igrah in para-olimpijskih igrah v Riu 2016. 
 
 
Člani strelskega društva Policist, smo želeli s prisotnostjo na stojnici,  obiskovalcem Festivala mariborskega športa, predstaviti strelski šport, ki ga gojimo v našem domačem mestu.  SD Policist, ki šteje preko 500 članov, omogoča rekreativnim strelcem streljanje na odprtem civilnem strelišču. Tekmovalci, ki se udeležujejo mednarodnih strelskih tekmovanj v preciznem streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra, dosegajo odlične rezultate. Za podmladek skrbi  sekcija streljanja s športno zračno pištolo.
 
Od leve: Jernej, Kevin (v dresu državne reprezentance), Beno, George 
 
Na stojnici je bil prisoten tudi državni reprezentant Kevin Venta (tudi član SD Policist), ki je januarja 2016 v Rušah, v streljanju z zračno pištolo, podrl slovenski državni rekord iz leta 1997. Novi rekord sedaj  znaša 585 krogov. Srečanje s Kevinom in njegova  predstavitev strelstva in strelnega športnega orožja, je spodbudilo kar nekaj mladih, da se bodo začeli ukvarjati s strelskim športom. 
 
Obiskovalcem smo predstavili športno orožje, varnostna pravila in pogoje za članstvo v strelskem  društvu tudi predsednik društva George Simič in člana Jernej Kalšek in Beno Knez. 
 
 
Takšnih prireditev in sproščenega športnega druženja,  si  v mestu vsekakor želimo še več. 
 
Organizatorju, športni zvezi Maribor, se zahvaljujemo za povabilo k sodelovanju.
 

Naši ostrostrelci ogrevali svoje cevi 

 
Del naše sekcije SD Policist - ostrostrelna puška se je udeležil strelskega srečanja ob dnevu manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) na Baču pri Počku. Tam so, vsaj večina njih, prvič na long rangu preizkusili svoje orožje in strelske sposobnosti na zavidljive razdalje – pač glede na našo primarno disciplino, ki je pištola/revolver na 25 m. 
Kako mala je videti tarča na 540 metrov, kaj šele na 800, bi presenetilo marsikoga. Zato pa so bili nad streljanjem navdušeni tudi naši - bolj kot ne novi - ostrostrelci, ko so ugotovili, da se z nekaj znanja tudi to da zadeti brez posebnih težav. Da je bil dan popoln, je organizator ponudil še kategorijo puške VK - odprti merki na 100 m, VK puško - odprti merki hitrostno na padajoče tarče na 100 in 200 metrov in še prosti trening. 
Kaj več od tega bi si lahko strelec zaželel za popoln strelski dan, poleg seveda lepega vremena in prave družbe? Pa tudi to smo imeli!
(duc)
 
 
Pogled na živahno strelsko linijo za razdalji 540 in 800m. Srečanja se je udeležilo več kot 80 strelcev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije in Avstrije.
 
 
Vreme je vzdržalo, čeprav je deževalo okoli in okoli, ob zaključku srečanja, ko so bili vsi strelci že pod streho, pa še na strelišču.
 
 
Strelski inštruktor SD Policist v akciji na 800 metrov, puška Marlin, kaliber .308 Win.
 
 
Segreta cev Tikke .308 Win. Čeprav je na 540 m je streljala prvič, je bilo v tarči - ko strelja Real Security - vse.
 
 
Tarča na 800 m, Jernej Kalšek. Benchresterji morda ne bi bili navdušeni, ampak to ni streljano z opremo kategorije 5-10 jurjev, ampak s taktično puško kategorije okoli 500 EUR.
 
 
Ne, nismo se branili malice na žlico, ki jo je pripravil organizator. Pošteno smo si jo zaslužili!
 

SD Policist na strelskem tekmovanju z M48

 
Na tekmovanju v streljanju z vojaško puško M48 je na mariborski področni tekmi naš klub zastopalo rekordnih 9 uradno prijavljenih ekip SD Policist. Med petimi najboljšimi - od 69 prijavljenih ekip - so bile kar tri naše, ki so se nato uvrstile na drugo raven tekmovanja za vzhodni del Slovenije. Zlato je bilo na obeh tekmah naše, na prvi posamezno in ekipno, na drugi pa ekipno, pa še srebrna med posamezniki se je zasvetila ob znaku SD Policist. Ne glede na finale, ki bo jeseni, smo v M48 prvaki na vzhodu države!
 
SD Policist se zadnja leta redno in z velikim uspehom udeležuje tekem v organizaciji MORS - Slovenska vojska. Letos poteka to tekmovanje z M48 že tretje leto zapored, vojska pa ga pripravlja skupaj z organizacijami in strelskimi društvi. Tekmovanje organizirajo na osmih območjih Republike Slovenije, končajo ga jeseni s finalno tekmo na državni ravni, poteka pa na treh ravneh. Prve smo se udeležili v Apačah, 2. aprila (organizator 74. PEHP), druge ravni, ki jo pripravljajo v počastitev Dneva Slovenske vojske, pa 20. aprila na vojaškem strelišču Pečovnik pri Celju (organizator 72. brigada SV).
 
V Apačah smo odlično opravili s konkurenco, med najboljših pet so prišle kar tri naše ekipe: 
1. mesto – ekipa SD Policist 2 (Janžič Gregor, Vrbanič Miran, Koletnik Friderik)
2. mesto – ekipa SD Kidričevo 3,
3. mesto – ekipa SD Policist 1 (Marko Jelen, Jernej Kalšek, Dušan Waldhütter)
4. mesto – ekipa SD Policist 7 (Sitar Boris, Furek Robert, Požgan Emil)
5. mesto – ekipa SD Joca.
Z uvrstitvami smo lahko izredno zadovoljni, tekmovanja se je namreč udeležilo kar 207 strelcev oziroma 69 ekip. Pobrali pa smo tudi zlato kolajno med posamezniki. Pristreljal si jo je Dušan Waldhütter iz ekipe SD Policist 1 in to kar s 94 krogi (od 100 možnih).
 
Najboljših pet ekip na drugi ravni na strelišču Pečovnik se je zvrstilo tako: 
1. mesto: ekipa SD Policist 1 (Marko Jelen, Jernej Kalšek, Dušan Waldhütter)
2. mesto: ekipa ZSČ Trbovlje 1
3. mesto: ekipa OZVVS Celje 2
4. mesto: ekipa GZS Operativci 1
5. mesto: ekipa ZSČ Brežice 5
Prvo mesto ekipe SD Policist 1 je bilo več kot zasluženo, saj so drugo uvrščene pustili za seboj za okroglih 20 krogov (zbrali so 261 krogov od 300 možnih). Med posamezniki je odlično drugo mesto z 90-timi krogi osvojil Miran Vrbanč iz ekipe SD Policist 2.
 
Še nekaj dejstev na kratko, če ne poznate tega tekmovanje: strelja se z vojaško puško – repetirko M-48 ( kaliber 7,9 x 57 mm); položaj leže s prednjim naslonom, precizno na razdalji 100 m;  pet preizkusnih nabojev in 10 nabojev za oceno, čas streljanja je pet minut za preizkusne in 10 minut za strele v ocenjevalno tarčo; tarča: 50 x 50 cm (R50).
Finalno tekmovanje na tretji ravni bo 3. septembra 2016 na strelišču Mlake. Ta zaključna raven se odvija v spomin na odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije (26. oktober). Strelci SD Policista so se letos prebili do finala že tretje leto zapored. 
(duc)
 
 
Vreme na Pečovniku nam je služilo odlično. Ekipe so imele glede tega zelo izenačene pogoje za streljanje.
 
 
Nekatera strelska mesta so visela malo navzdol, tako da je bil marsikateri naslon previsok. Ampak za tiste, ki znajo, tudi to ni ovira.
 
 
Čakanje na menjavo tarč smo izkoristili za pogovor z vojaki na strelski liniji. Organizacija je potekala brez kakršnihkoli zapletov, odločno in po »vojaško«. Ekipo, ki se ni pravočasno pojavila na liniji (ampak so se strelci raje zapeljali na kavo), so s soglasjem vodij ostalih ekip gladko diskvalificirali. 
 
 
Sto metrov je pravi izziv, če streljaš s puško, ki je nikoli prej nisi imel v roki, imaš pa na voljo le pet poskusnih strelov, da se umeriš za tistih deset strelov za oceno. Običajno je treba meriti povsod drugam, da gredo zadetki v sredino, le pod črni krog ne.
 
 
SD Policist 1: od leve: Jernej Kalšek, Dušan Waldhütter in Marko Jelen po sladki zmagi na Pečovniku. Drugo uvrščeno ekipo so premagali za 20 krogov, zmago pa so si priborili pošteno in »enakomerno«, imeli so 87, 88 in 86 krogov. S tem so osvojili prvo mesto v skupni konkurenci 203 ekip iz vzhoda Slovenije, torej med 609 strelci.
 
 

Najboljši rezultat tekmovanja letos: 1. mesto v Apačah (Dušan Waldhütter), 94 krogov.

 
 

Tečaj za člane SD Policist 17.05.2016

 
SD Policist Maribor, je dne 17.05.2016, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom društva. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.
 

 

Mojster pištole 2016

SD Policist je na strelišču v Melju, dne 9.4.2016, organiziralo že tradicionalno tekmovanje "Mojster pištole".

Rezultate in fotografije si lahko ogledata na spodnjih povezavah:

Povezava na galerijo slik

Povezava na rezultate tekme

Redna letna skupščina

Redna letna skupščina SD Policist je bila dne 16.3.2016, v prostorih Dvorane Tabor v Mariboru.
Delo na skupščini je potekalo skladno z dnevnim redom. Podano je bilo poročilo o delu organov društva v letu 2015. Sprejet je bil program dela SD Policist za leto 2016/2017. Zahvalili smo se posameznikom ki so s svojim delom, donacijami  in strelskimi dosežki prispevali k razvoju društva in strelskega športa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tečaj za člane SD Policist 16.02.2016

SD Policist Maribor, je dne 06.02.2016, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom društva. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.

 

2017

8.KOLO MEDNARODNE LIGE ALPE-ADRIA 2017

8. kolo Mednarodne lige Alpe-Adria (v nadaljevanju MLAA) v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra 2017,  je bilo izvedeno 23. 9. 2017 na strelišču Melje v Mariboru, v organizaciji SD Policist. 
 
Letošnje leto je bilo spet leto rekordov.
Tekmovanj v letošnji MLAA se je udeležilo rekordnih 44 ekip s pištolo in 35 ekip z revolverjem, iz 21. društev oz. klubov, nastopili pa so še posameznikih iz petih drugih društev, tako da je skupno število udeleženih društev 26.
Največ tekmovalcev je nastopilo na VIII.kolu, in sicer 96, kar je tudi rekord MLAA po številu udeležencev na eni tekmi.
Izvedenih je bilo 8 kol, povprečna udeležba pa je bila skoraj 86 tekmovalcev na posameznem kolu.
Da je bila konkurenca močna je razvidno tudi iz podatka, da je v letošnji izvedbi lige medalje osvojilo kar 18 različnih tekmovalcev. 
 
Pa še nekaj rekordov:
- Branko Kos je s 197 krogi izenačil rekord MLAA v disciplini pištola
- Darijan Gomivnik je s 1352 krogi izenačil rekord MLAA skupno v disciplini pištola
- Strelski klub Maribor je s 4026 krogi postavil nov rekord MLAA skupno v disciplini pištola
- Strelski klub Maribor je s 4012 krogi postavil nov rekord MLAA skupno v disciplini revolver
 
Vsem tekmovalcem se zahvaljujem za udeležbo, rekorderjem in dobitnikom odličij pa še enkrat iskrene čestitke!
 
 
 
 
 
 
 
 

7.KOLO MEDNARODNE LIGE ALPE-ADRIA 2017

Končalo se je 7. kolo Alpe Adria v organizaciji ZSČ Hrastnik. Naš tekmovalec Branko Kos je na tekmovanju izenačil rekord Mednarodne lige Alpe Adria v disciplini pištola. S pištolo je zadel 197 od 200 možnih krogov.

Iskrene čestitke Branko.

Branko je šesti z desne strani.

Tekmovalni tarči.

TEČAJ ZA ČLANE SD POLICIST 20.04.2017

SD Policist Maribor, je dne 20.04.2017, organiziralo tečaj, namenjen novim in drugim članom društva. Na tečaju so se tečajniki seznanili  z redom na strelišču v Melju, varnostnimi pravili, orožno zakonodajo, osnovami streljanja in drugimi pomembnimi temami. Tečaj sta vodila inštruktorja športnega strelstva George Simič in Jerrnej Kalšek. Z orožno zakonodajo je tečajnike seznanil Mirko Čubrič podpredsednik društva in upokojeni višji referent iz Upravne enote Maribor, Sektor za upravne notranje zadeve.

DRŽAVNO PRVENSTVO Z ZRAČNIM OROŽJEM

Mihaela Šatan in Tijan Veingerl člana SD Policist sta se udeležila državnega prvenstva v streljanju z zračnim orožjem, ki je potekalo na Rogli dne 1.4 in 2.4.2017.

Tekmovala sta v kategoriji 10m zračna pištola kadeti-posamezno. Tijan se je s 331 krogi uvrstil na 10 mesto, Mihaela pa z 327 krogi na 18 mesto. Za oba tekmovalca je bila to prva udeležba na državnem prvenstvu. Obema čestitamo za dosežene rezultate. 

Pogled na strelska mesta. Na desni so kadetje, na levi strani pa kadetinje.

MOJSTER PIŠTOLE

V organizaciji SD Policist Maribor, je bilo  25.3.2017 na strelišču v Melju, izvedeno 4. tradicionalno tekmovanje SD Policist "Mojster pištole 2017".

 

SKUPŠČINA

Redna letna skupščina SD Policist je bila dne 23.3.2017, v prostorih Dvorane Tabor v Mariboru.
Delo na skupščini je potekalo skladno z dnevnim redom. Podano je bilo poročilo o delu organov društva v letu 2016. Sprejet je bil program dela SD Policist za leto 2017/2018. Zahvalili smo se posameznikom, ki so s svojim delom, donacijami  in strelskimi dosežki prispevali k razvoju društva in strelskega športa.
 
 
 
 

 

2018

V organizaciji SD Policist je bilo 31.3.2018 na strelišču v Melju, izvedeno 5. Tradicionalno tekmovanje SD Policist- Mojster pištole 2018.
Tekmovanja se je udeležilo 20 ekip. 
 
Ekipno je prvo mesto osvojilo SD Proarmis s 1707  krogi, drugo mesto SD Policist Maribor I s 1706 krogi in tretje mesto SD Policist Maribor III s 1695 krogi.
 
Posamezno je naš tekmovalec  Dušan Waldhütter osvojil  3. mesto s 572 krogi.
 
Iskrene čestitke vsem prejemnikom odličij ter drugim za prav tako vrhunske rezultate !
 
 
 
 
 
 
2019
 
NA SPODNJIH FOTOGRAFIJAH JE POMOTOMA IZPISANA LETNICA 2018 NAMESTO 2019.
ZA NAPAKO SE OPRAVIČUJEMO.
 
 
Redna letna skupščina SD Policist je bila dne 14.3.2019, v prostorih Dvorane Tabor v Mariboru.
Delo na skupščini je potekalo skladno z dnevnim redom. Potrjene so bile nekatere spremembe v statutu društva.Podano je bilo poročilo o delu organov društva v letu 2018. Sprejet je bil program dela SD Policist za leto 2019/2020. Predsednik se je zahvalil  posameznikom, ki so s svojim delom, donacijami  in strelskimi dosežki prispevali k razvoju društva in strelskega športa.
 
 
 
 
 
 
 
 
DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM 2019
28. državnega prvenstva v streljanju z zračnim orožjem, ki ga je organiziralo strelsko društvo Trzin 30. in 31. aprila v Mengešu, sta se udeležili dve mladi tekmovalki SD Policist, Mihaela Šatan v kategoriji kadetinj in Svjetlana Petković v kategoriji mladink, obe z zračno pištolo. Mihaela je na tekmovanju dosegla 344 krogov in osvojila 6. mesto. Svjetlana pa je s 528 krogi osvojila 2. mesto in srebrno medaljo. Obema tekmovalkama čestitamo, za dosežene rezultate.

 

 

MOJSTER PIŠTOLE 2019

Strelsko društvo Policist Maribor je v soboto 30.3.2019,  organiziralo 6. tradicionalno tekmovanje “Mojster pištole 2019”  na katerem se je zbralo 65 strelk in strelcev  iz slovenskih in avstrijskih strelskih društev. 

Rezultate so lahko tekmovalci in ljubitelji strelskega športa spremljali neposredno med tekmovanjem na spletni povezavi www.mojsterpistole.com

 

MOJSTER PIŠTOLE 2019

V soboto 28. 9. 2019 smo izjemno uspešno organizirali in izvedli X. kolo in hkrati jubilejno, dvajseto finalno izvedbo Mednarodne lige Alpe-Adria v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra.

Vse rezultate si lahko pogledate na povezavi www.ligaalpeadria.com

 

Vizitka

STRELSKO DRUŠTVO POLICIST MARIBOR

Maistrova ulica 2
2000 MARIBOR

Matična številka: 5124735
Davčna številka: 98853538
Transakcijski račun: SI56 2900 0005 2195 945

Grb in prapor

Himna SD Policist

Statut SD Policist Maribor

Vloga za sprejem-mladoletni

Naša spletna stran uporablja piškotke v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah. Če boste ostali na spletni strani, se strinjate z našimi določili o uporabi piškotkov. Odločite o uporabi piškotkov velja za obdobje dveh let (730 dni) oziroma dokler ne boste izbrisali piškotke na vašem računalniku.Za več informacij o piškotkih kliknite na povezavo "see our privacy policy".Če se strinjate s piškotki na spletni strani kliknite gumb "Agree". To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information